คกก.ปาล์มประชุมนำเข้าน้ำมันปาล์มวันนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ที่มี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง เป็นประธาน จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาการนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ หลังจากที่ประชุมได้มีการ
อนุมัติกรอบ ให้มีการนำเข้าจำนวน 120,000 ตัน และมีการนำเข้ารอบแรกไปแล้วจำนวน 30,000 ตัน โดยต้องมีการพิจารณาว่า มีความจำเป็นที่จะต้องมีการนำเข้ามาอีกหรือไม่ หลังจากในขณะนี้ ราคาน้ำมันปาล์มในต่างประเทศ
อยู่ในช่วงขาลง และสถานการณ์ผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศเริ่มมีผลผลิตมากขึ้น รวมทั้ง จะมีการพิจารณาราคาชดเชยให้กับผู้ประกอบการในการนำเข้า