คลังยืดเวลาใช้โครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ทาง กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน ได้ข้อสรุปโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่แล้ว โดยจะมีการเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ใช้ลดมลพิษ และจะเหลือภาษี 2 อัตรา สำหรับรถยนต์นั่งเครื่องยนต์ต่ำกว่า 3,000 ซีซี อัตราภาษีร้อยละ 30 หากเครื่องยนต์เกิน 3,000 ซีซี อัตราภาษีร้อยละ 50 โดยให้แรงจูงใจลดการปล่อยก๊าซพิษ ต่ำกว่า 150 กรัม/กิโลเมตร จะได้ลดภาษีร้อยละ 5 หากเกิน 200 กรัม/กิโลเมตร ต้องเสียภาษีเพิ่มร้อยละ 5 ส่วนภาษีรถยนต์ประหยัดพลังงาน E85 อัตราภาษีลบร้อยละ 3 รถยนต์ GVOEM อัตราภาษีร้อยละ 20 และรถยนต์ Hybrid อัตราภาษีร้อยละ 10 ซึ่งหากประกาศใช้ทันที จะกระทบผู้ประกอบการ เพราะปัจจุบันรถยนต์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในประเทศปล่อยก๊าซพิษเกิน จะต้องเสียภาษีเพิ่มอีกร้อยละ 5 ดังนั้นจึงยืดเวลาบังคับใช้ออกไปอีก 2-3 ปี