กกพ.คาดเมย.สรุปปรับโครงสร้างใช้ไฟฟ้าฟรี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการปรับโครงสร้างผู้ใช้ไฟฟ้าฟรี ว่า อยู่ระหว่างหาข้อสรุปว่าจะให้ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มใด รับภาระจ่ายค่าไฟฟ้า ให้กับครัวเรือน ที่มียอดการใช้ไฟไม่ถึง 90 หน่วยต่อเดือน โดยเบื้องต้นผู้ใช้ไฟฟ้าฟรีจะต้องเป็นครัวเรือนที่มีขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมแปร์ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 7 ล้านราย ทั่วประเทศ โดยการออกแบบโครงสร้างผู้รับภาระค่าไฟฟ้า ให้กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าฟรีนั้น อยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ตามกลุ่มผู้ใช้พลังงานที่มี 7 กลุ่ม รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าสูงในช่วงบ่ายและหัวค่ำ แต่เชื่อว่า อัตราค่าไฟฟ้า ที่ต้องแบกรับภาระจ่ายเพิ่มขึ้นจะไม่สูงเกินไป และไม่ทำให้ผู้ประกอบการที่ต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากได้รับผลกระทบ โดยคาดว่าจะพิจารณาเสร็จภายในเดือน เม.ย.นี้ หลังจากนั้นจะเสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ในเดือน พ.ค. ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้เดือน ก.ค.