กกร.แนะถกขึ้นค่าแรงผ่านไตรภาคี

กกร.แนะถกขึ้นค่าแรงผ่านไตรภาคี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. เปิดเผยว่า การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนั้น ควรนำเข้าไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการไตรภาคี เนื่องจาก มีองค์ประกอบในการพิจารณา ทั้งอัตราเงินเฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งหากจะนำเรื่องใดมาให้พิจารณาเพิ่มเติม เช่น ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตก็ให้ใส่เข้าไปในการพิจารณาของคณะกรรมการไตรภาคี ทั้งนี้ การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 25 % ใน 2 ปี นั้น มองว่า โดยธรรมชาติ แล้ว มีทั้งอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมที่รับได้ แต่ก็มีจำนวนมากที่มีปัญหา

ส่วนการตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร นั้น มองว่า การทำให้เป็นไปกลไกของตลาดดีที่สุด การเข้าไปดูแลควรเป็นเฉพาะช่วงราคาน้ำมันผันผวน และควรเข้าไปดูแลชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือประชาชน แต่หากตรึงงานไป เมื่อตรึงไม่ไหวและหากปล่อยให้ราคาเป็นไปตามปกติ ราคาก็จะปรับสูงขึ้นมากในทันที และจะกระทบหนักกับประชาชนและภาคธุรกิจ