ส.ชาวนาไทยยื่นขอแก้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย นำโดย นายโนรี ศรีสมุทรนาค นายกสมาคม เข้ายื่นหนังสือต่อ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ที่อาคารรัฐสภา โดยเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาข้าวเปลือกราคาตกต่ำ ทั้งข้าวขาว 5% และ 10% ซึ่งข้อเรียกร้อง ประกอบด้วย ขอให้เพิ่มผลผลิตจาก 25 เป็น 40 ตัน ต่อที่ดินทำนา ให้เพิ่มวงเงินประกันราคาข้าวเปลือก จากเดิมราคาตันละ 10,000 บาท เป็น14,000 บาท พร้อมให้ตั้งราคาประกันไว้ที่ข้าวขาว 5% ราคา 12,000 บาท และข้าวขาว 10% ราคา 14,000 บาท รวมทั้งให้ตั้งโต๊ะรับซื้อตามนโยบายประกันราคาของรัฐบาล พร้อมขอให้รัฐบาลกำหนดมาตรการควบคุม พ่อค้า ปุ๋ย ไม่ให้จำหน่ายในราคาที่สูงเกินไป

ขณะดียวกัน ก็ขอให้ควบคุมราคาค่าเช่านา ไม่ให้สูงเกินไปด้วย เพราะชาวนาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม นายไตรรงค์ ยืนยันจะรับเรื่องไว้พิจารณา และรัฐบาลจะหามาตรการแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งทราบดีว่าหากชาวนาไม่เดือดร้อนก็คงจะไม่ออกมาชุมนุม