กษิตแจงช่วยหนีภัยชาวพม่าตามหลักมนุษยธรรม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตอบกระทู้ถาม เรื่องปัญหาผู้หนีภัยสู้รบชาวพม่า ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวต่างๆ ในประเทศไทย ของ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ส.ว.พิษณุโลก เป็นผู้ถาม ในระหว่างการประชุมวุฒิสภา ว่าปัจจุบันมีผู้หนี้ภัย สู้รบชาวพม่ากว่า 110,000 คน โดยตั้งแต่ปี 2547 รัฐบาลเปิดโอกาสให้ผู้หนีภัย ไปยังประเทศที่ 3 แล้ว กว่า 50,000 คน ซึ่งรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ และแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยคำนึงถึงความมั่นคงของอธิปไตยของไทย พร้อมให้ความช่วยเหลือ ตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเตรียมความพร้อม ในการเสริมสร้างให้ประชาชนก่อนกลับประเทศ พร้อมกับมองประชาชน เป็นกำลังสำคัญ เพื่อการกลับไปพัฒนา และพัฒนาประชาธิปไตยของพม่าได้อย่างแท้จริง

ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็เห็นความสำคัญของการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนชาวพม่า พร้อมกับผลักดันกลับประเทศ หรือการไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่ 3 รวมทั้งสนับสนุนด้านเศรษฐกิจในพม่าด้วย โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ภาคเอกชน ไปลงทุนในพม่า แต่ทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลของพม่า พร้อมที่จะให้ประชาชนกลับเข้าประเทศด้วย

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ตนได้พูดคุยกับรัฐบาลพม่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ยุติการสู้รบกับชนกลุ่มน้อย และให้กลับสู่การเจรจากันทั้งนี้ การให้ผู้ลี้ภัยกลับประเทศนั้นก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในพม่าด้วย