กกต.เสนองบฯลต.เฉียด4พันล.อ้างแข่งขันสูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า สำหรับงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งนั้น ทาง กกต. ได้มีการดำเนินการจัดเตรียมและได้เสนอไปยัง ครม. แล้ว เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยเสนองบฯ ในการจัดการเลือกตั้งในปี 2555 ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ที่ทาง กกต. จะต้องเตรียมไว้ เพื่อจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะครบวาระเดือน ธ.ค. 54 นี้ โดย กกต. ได้มีการจัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ประมาณ 3,817 ล้านบาท แต่ก่อนที่จะมีการดำเนินการจัดทำการของบประมาณฯ ไปนั้น ทางสำนักงบประมาณ ได้มีการประสานมาเป็นการภายในแล้วในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งที่คาดการณ์กันว่า จะมีการแข่งขันกันสูง ให้ กกต. จัดทำแผนการในการดำเนินการ เพื่อให้ผลการเลือกตั้ง เป็นที่ยอมรับในสายตาประชาชนกับทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ กกต. เอง ก็เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะต้องมีการบูรณาการจัดการเลือกตั้งแบบเชิงรุก ไม่ตั้งรับเหมือนกับครั้งที่ผ่านมา จึงทำให้การของบประมาณในครั้งนี้มากกว่าครั้งที่ผ่านมากกว่าเท่าตัว อย่างไรก็ตาม การขอนี้เป็นการขอตามขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ที่ กกต. จะต้องมีการจัดการเลือกตั้ง ถ้ารัฐบาลอยู่จนครบวาระ แต่หากรัฐบาลยุบสภาฯ ก่อน ก็ต้องขอเงินจำนวนนี้จากงบกลางของปี 54