ชัยวุฒิสั่งตรวจสอบลอบส่งออกน้ำตาลไปพม่า

ชัยวุฒิสั่งตรวจสอบลอบส่งออกน้ำตาลไปพม่า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดินทางมาประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนและความมั่นคง ที่ห้องประชุมด่านศุลกากรแม่สอด เพื่อหาแนวทางป้องกันการลักลอบส่งออกน้ำตาลทรายไปยังต่างประเทศ ผ่านช่องทางชายแดนต่างๆ โดยได้สั่งกำชับให้ทุกหน่วยงานทุกฝ่าย เพื่อระวัง และตรวจสอบการลักลอบส่งออกน้ำตาลทรายไปพม่าทุกช่องทาง และให้เจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

ส่วนสาเหตุที่มีการลักลอบส่งออก เพราะน้ำตาลในต่างประเทศ ทั้งพม่า กัมพูชา ลาว และเวียดนาม มีราคาแพงกว่าในไทยหลายเท่าตัว ยกเว้นที่มาเลเซีย เท่านั้น ที่ราคาอยู่ในระดับเดียวกับของไทย จึงทำให้มีการพยายามจะลักลอบ
ส่งออกไปขาย ซึ่งเท่าที่ทราบมานั้น ในตลาดพม่า ที่ชายแดนจังหวัดเมียวดี ราคากิโลกรัมละ 30 บาทขึ้นไป และสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอีกประการคือ กองทัพมด ที่จะใช้วิธีขนที่ละน้อยๆ จึงต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง