คกก.ปฏิรูปแนะปรับโครงสร้างสังคมเสมอภาค

คกก.ปฏิรูปแนะปรับโครงสร้างสังคมเสมอภาค

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล คณะกรรมการปฏิรูป กล่าวในเวทีเสวนา คิดเพื่ออนาคตถอดโจทย์ประเทศไทย ว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหา 2 อย่าง คือ ระบบการเมืองที่ไม่ลงตัว และไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และการพัฒนาประเทศ ที่ไม่มีความเท่าเทียม เกิดความแตกต่างทางรายได้อย่างมหาศาล และเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน แต่ในขณะที่ระบบการเมืองภายในประเทศ ไม่สามารถรับมือได้ทัน เช่น การเปิดเสรีทางการค้า ที่ทำให้นายทุนต่างชาติ เข้ามาแย่งชิงทรัพยากรภายในประเทศ จนนำไปสู่การชุมนุมประท้วงของเกษตรกร และการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งควรแก้ไขโดยปรับอำนาจในแนวราบ โดยเปิดเวทีเจรจาต่อรองมากขึ้น ลดอำนาจส่วนกลางให้กับส่วนท้องถิ่น เพื่อจะได้กระจายทรัพยากร