เชลล์หนุนรัฐขยายเพดานตรึงดีเซลอีก1-2บาท

เชลล์หนุนรัฐขยายเพดานตรึงดีเซลอีก1-2บาท
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพิศวรรณ อัชนะพรกุล ประธานกรรมการบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยจำกัด กล่าวว่า ถึงเวลาแล้ว ที่รัฐบาลควรทบทวนนโยบายการตรึงราคาน้ำมันดีเซล ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแลงไป โดยราคาน้ำมันดิบปรับสูงขึ้นเกิน 120 เหรียญต่อบาร์เรล จากผลกระทบเหตุการณ์รุนแรง ในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และการตรึงราคาน้ำมันทำให้ค่าการตลาดต่ำกว่า 1 บาทต่อลิตร จากระดับที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 1.50 บาทต่อลิตร ดังนั้น รัฐบาลควรพิจารณาขยายกรอบเพดานการตรึงราคาขึ้นไปอีก 1-2 บาทต่อลิตร เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม เชลล์ เห็นว่า นโยบายการตรึงราคา น้ำมันดีเซลเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของผู้บริโภค เป็นสิ่งที่ดี แต่แนวทางที่เหมาะสม ควรส่งเสริมให้ผู้บริโภครู้จักการปรับตัว ด้วยการประหยัดการใช้พลังงาน