ธปท.ให้ใช้ภาพเช็คแทนฉบับจริงปลายพ.ค.นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายระบบข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่า ธปท. ได้เชิญผู้แทนธนาคารพาณิชย์ หารือถึงการใช้ระบบการหักบัญชีเช็ค ด้วยภาพเช็ค เป็นระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ระหว่างธนาคารโดยใช้ภาพเช็คในกระบวนการเรียกเก็บแทนการใช้ตัวเช็คจริง ซึ่งคาดว่า จะเริ่มใช้ในปลายเดือน พ.ค.นี้ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยจะให้ธนาคารพาณิชย์ ขึ้นค่าธรรมเนียมเช็คจากฉบับละ 15 บาท เป็น 30 บาท ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็ค เนื่องจากผู้
ใช้เช็ค จะทราบผลการเรียกเก็บ และถอนใช้เงินได้เร็วขึ้น และมีการลดจำนวนวันเรียกเก็บของเช็คข้ามจังหวัด จาก 3-5 วันทำการ เหลือ 1 วันทำการ ทั้งนี้จะเริ่มใช้เช็คด้วยภาพทั่วประเทศ ได้ภายในปีหน้า