มธ.จับมือ ตลท.จัดแข่งขันแผนงานทางธุรกิจ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจระดับภูมิภาคเอเชีย
"Asia Venture Challenge 2011" หรือชื่อเดิม "ธรรมศาสตร์ เอเชีย มูท คอร์ป" ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในเอเชีย และให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงพันธมิตร และเครือข่ายของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย

สำหรับในปีนี้มีมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ทั้งหมด 12 ทีม จากจำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินเดีย เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และ ฟิลิปปินส์ ซึ่งผู้เข้าแข่งขัน จะต้องนำเสนอแผนธุรกิจ ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้ได้ว่า ธุรกิจจะสามารถทำได้จริง และจะประสบความสำเร็จ หากได้รับเงินทุนสนับสนุนตลอดจนสามารถให้ผลตอบแทน และกำไรให้ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ โดยทีมชนะจะได้รับเงินรางวัล และเป็นตัวแทนแข่งขันแผนธุรกิจระดับโลก