นายกฯ ย้ำรัฐหนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างการปาฐกถา เรื่องการวิจัยและพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มิติใหม่ ในทศวรรษหน้าว่า ภาคอุตสาหกรรมมีความสำคัญกับประเทศ เนื่องจากมีมูลค่าจีดีพี ร้อยละ 40 ซึ่งที่ผ่านมา ไม่มีการกล่าวถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ขณะที่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญ จึงได้จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ องค์การมหาชน กระทรวงกลาโหม ขึ้น เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการพัฒนาป้องกันประเทศ โดยจะทำให้ประหยัดค่ายุทโธปกรณ์ รวมทั้งกำลังพล ที่ขณะนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งรัฐบาลมองว่า หากกองทัพทำได้จริง ก็จะประหยัด และลดความสูญเสียได้