พรทิวา เล็ง ขยายการส่งออกในอินเดีย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการเดินทางเยือนกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ทางกระทรวงพาณิชย์เห็นว่า ประเทศอินเดีย เป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการนำเข้าสินค้าอีกมาก จากประชากรกว่า 1,100 ล้านคน และกว่า 350 ล้านคน มีกำลังซื้อสูง ซึ่งที่ผ่านมาอินเดีย เป็นประเทศที่พึ่งพาเศรษฐกิจภายใน จึงไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำ โดยในปี 2554 ประเทศไทย ตั้งเป้าหมายการส่งออกสินค้าไทยไปอินเดีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 หรือ คิดเป็นมูลค่ากว่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ สินค้าเกษตร ของแต่งบ้าน สินค้าสุขภาพ อัญมณี และเครื่องสำอาง