สภาฯเริ่มถกร่างพรบ.งบรายจ่ายกลางปี54

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้เริ่มพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2554 ฉบับที่ ... พ.ศ. ... มาตราที่ 3 เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 100,000 ล้านบาท ซึ่งสมาชิกที่อภิปรายเห็นว่า ควรมีการปรับลดงบประมาณลง โดย นายไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ควรแก่การปรับลดงบประมาณกลางปีลง 15,000 ล้านบาท เนื่องจากเห็นว่า เป็นการจัดงบต่างตอบแทน และสมยอมอำนาจทางการเมือง อีกทั้ง งบประมาณในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ก็ลงไปกระจุกตัวในพื้นที่ภาคใต้ เช่นเดียวกับ นางสิรินทร รามสูต ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ที่เห็นว่า ควรตัดงบประมาณ 10 % เพราะมีการจัดงบประมาณแบบกระจุกตัว และไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน