พม.มอบรถตรวจสอบน้ำมันให้สนง.ภูมิภาค

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมะนาเซ มูดอ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานพิธีมอบรถตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ กรมธุรกิจพลังงาน ได้จัดให้ สำนักวิชาการพลังงานภาค เพื่อนำไปปฏิบัติงานในภูมิภาคว่า ปัจจุบัน ราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นไปมาก โครงการนี้จึงเป็นการทำให้ผู้ค้าน้ำมันและสถานีบริการเกิดการตื่นตัว ในการควบคุมคุณภาพน้ำมันที่ออกมาจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ด้าน นายพีระพล สาครินทร์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างจากคลังน้ำมัน รถขนส่ง และสถานีบริการน้ำมันมาตรวจสอบ และจัดส่งหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ ไปตรวจสอบสถานีบริการทั่วประเทศ โดยเพิ่มขีดความสามารถให้หน่วยงานของกระทรวงพลังงานในภูมิภาค มีส่วนร่วมในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ จึงมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และมอบรถตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ตั้งแต่เดือนมี.ค.นี้ เป็นต้นไป