พม.คาด2สัปดาห์ได้ข้อสรุปช่วยผู้ประกอบการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพีระพล สาครินทร์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน และ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หารือเรื่องการวางแผนช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่จะได้รับผลกระทบจากการลอยตัวแอลพีจี ภาคอุตสาหกรรม ที่จะทยอยปรับขึ้นราคาในเดือน ก.ค. นี้ คาดว่า จะได้ผลสรุปภายใน 2 สัปดาห์ ทั้งนี้การลอยตัวแอลพีจี ภาคอุตสาหกรรม เป็นไปตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการแก้ไขปัญหาการนำเข้าแอลพีจี โดยรัฐบาลมีนำโยบายตรึงราคาภาคครัวเรือน และขยับขึ้นภาคยานยนต์ และลอยตัวอุตสาหกรรม โดยที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเอสเอ็มอี ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มเซรามิก แก้ว และกระจก ดังนั้น ทั้งสองกระทรวง จะพิจารณาร่วมกัน เพื่อหามาตรการลดผลกระทบอย่างไร

อย่างไรก็ตาม สำหรับสถานการณ์ราคาแอลพีจี โดยในเดือน มี.ค. นี้ ปรับขึ้นอยู่ที่ 830 เหรียญสหรัฐต่อตัน นับว่ามีราคาสูงกว่าราคาเฉลี่ยที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. ประเมินไว้ที่ 800 เหรียญสหรัฐต่อตัน และน่าจะเป็นการปรับขึ้นสะท้อนปัญหาการชุมนุม ในตะวันออกกลาง