ชวรัตน์ ประชุมแก้ปัญหาภัยแล้งประจวบฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปที่ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมประชุมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งรุนแรง ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวรายงานถึงสถาการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศว่า ปัจจุบัน มีพื้นที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฯ (ภัยแล้ง) จำนวน 26 จังหวัด 208 อำเภอ 1,419 ตำบล 14,262 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,467,167 ครัวเรือน 5,543,487 คน พื้นที่ทางการเกษตรที่คาดว่าจะเสียหาย 714,745 ไร่ แยกเป็น ภาคเหนือ 11 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย ลำพูน พะเยา อุตรดิตถ์ ลำปาง น่าน นครสวรรค์ แพร่ สุโขทัย ตาก , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เลย หนองคาย อุบลราชธานี มุกดาหาร หนองบัวลำภู , ภาคกลาง 4 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สระบุรี สมุทรปราการ , ภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ตราด จันทบุรี สระแก้ว ระยอง

สำหรับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8 อำเภอ ได้แก่ เมือง ทับสะแก กุยบุรี หัวหิน บางสะพาน บางสะพานน้อย ปราณบุรี สามร้อยยอด 43 ตำบล 104 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 45,823 ครัวเรือน 134,449 คน ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำปราณบุรีเหลือเพียง 64 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 18 เท่านั้น