กต.เผยยังไม่มีอุทธรณ์วีระราตรี

กต.เผยยังไม่มีอุทธรณ์วีระราตรี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีรกุล นิยม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึง กรณีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษของ นายวีระ สมความคิด และ น.ส.ราตรี พิพัฒนาไพบูรณ์ ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลทั้ง 2 จะต้องตัดสินใจเองและ
ไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไร ทางรัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุนเท่านั้น ทั้งนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศทราบเพียงว่า ทั้ง 2 คน ไม่ได้มีการขอให้มีการยื่นอุทธรณ์แต่อย่างใด

ส่วนกรณีการตอบรับในข้อกำหนดอำนาจหน้าที่และแผนแม่บท หรือ ทีโออาร์ ว่าด้วยการสังเกตการณ์กรณีพิพาทไทยและกัมพูชา ที่ประเทศอินโดนีเซีย จะส่งคณะผู้สังเกตการณ์มายังไทยและกัมพูชา ฝ่ายละ 15 คน เพื่อประเมินสถานการณ์บริเวณชายแดนว่า หนังสือดังกล่าวมาถึงไทยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ กำลังรอการพิจารณาเอกสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ โดยทางอินโดนีเซีย ไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการตอบกลับ แต่หากมีการพิจารณาเสร็จ ไทยก็จะส่งหนังสือกลับไปยังอินโดนีเซีย ในทันที ทั้งนี้ จะต้องมีการหารือร่วมกับทางกระทรวงกลาโหม ด้วย