พง.พร้อมแจ้งผู้ผลิตซื้อปาล์มในปท.หากมีพอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึง กรณีที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมายืนยันว่า น้ำมันปาล์มในขณะนี้ มีเพียงพอต่อการผลิตน้ำมันพืช และให้ภาคเอกชนสามารถรับซื้อผลผลิตในประเทศ เพื่อนำไป
บริโภคได้นั้น ในส่วนของกระทรวงพลังงาน ได้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมันในท้องตลาดว่า มีเพียงพอต่อการบริโภคอย่างแท้จริงหรือไม่ ซึ่งหากมีเพียงพอ ไม่กระทบต่อการผลิตน้ำมันพืช ภายในวันที่ 7 มี.ค. นี้ กระทรวง
พลังงาน จะประสานไปยังผู้ผลิตไบโอดีเซล บี100 จำนวน 7 ราย ให้สามารถเข้าไปซื้อน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล บี100 ได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงาน ได้ประสานความร่วมมือไปยังผู้ผลิตไบโอดีเซล บี100 เพื่อให้หยุดซื้อน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. ที่ผ่านมา เพื่อให้มีน้ำมันปาล์มเหลืออยู่ในท้องตลาดประมาณ 7,700 ลิตร ซึ่งจะ
ทำให้สามารถนำน้ำมันจำนวนนี้ ไปผลิตเป็นน้ำมันสำหรับผู้บริโภคได้