ก.พลังงานจัดแข่งขันอาคารอนุรักษ์พลังงาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การจัดโครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน หรือ BEAT 2010 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานในอาคาร เป็นการจัดการแข่งขันอาคารอนุรักษ์พลังงานครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีอาคารจาก 17 องค์กรชั้นนำของประเทศ และอีก 2 องค์กรวิชาชีพเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก และสร้างความตื่นตัว ในการอนุรักษ์พลังงาน โดยการจัดการแข่งขันในปัจจุบัน ได้มีการอนุมัติแผนการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้
พลังงานในอาคารไปครบทุกอาคารแล้ว รวมมาตรการที่ต้องใช้ในการดำเนินการ 114 มาตรการ ใช้เงินลงทุน 290 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินจากภาครัฐที่สนับสนุนผ่านโครงการ BEAT 2010 จำนวน 155 ล้านบาท โดยคาดว่าผลประหยัดพลังงานเฉพาะส่วนที่เป็นมาตรการหลักจะได้ 6.5 ล้านบาทต่อปี ไม่รวมถึงการรณรงค์ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าว ร.พ.กรุงเทพ ได้เข้าร่วมด้วย โดยใช้งบประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า ผลจากการประหยัดพลังงาน ในส่วนของระบบปรับอากาศ จะได้มากกว่า 20 %