สภา ถกเรื่องแรงงานไทยในลิเบีย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญทั่วไป ในวันนี้ ก่อนการประชุม นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดให้สมาชิกหารือ ซึ่งสมาชิกหลายคน ได้หยิบยกปัญหาแรงงานไทย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุจลาจล ทางการเมือง ในประเทศลิเบีย ขึ้นมาหารือ และเรียกร้องให้กระทรวงแรงงาน ตรวจสอบจำนวนแรงงาน ที่เดินทางไปทำงานในประเทศลิเบีย เพื่อประเมินถึงผลกระทบ ขณะเดียวกัน ยังเปิดเผยว่า ขณะนี้แรงงานที่อยู่รอบนอกสถานที่จลาจล
ได้ถูกปล้น จึงต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ด้าน นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย ระบุว่า มีแรงงานไทยที่อยู่ในแคมป์งาน ที่เมืองตริโปลี และเบงกาซี จำนวน 600-700 คน ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกตัดน้ำตัดไฟ รวมถึงขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม