กรณ์ แจงความคืบหน้านโยบายประชาวิวัฒน์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน 9 มาตรการตามนโยบายประชาวิวัฒน์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า การขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมชาวไทยทุกคนนั้น ระบบการรับสมัครและชำระเงิน สามารถให้บริการได้ภายในวันที่ 30 เม.ย. ซึ่งสอดคล้องกับการประสานงานให้พระราชกฤษฎีกา มีผลบังคับใช้ได้ในวันที่ 1 พ.ค. ส่วนการลงทะเบียนมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 68,889 คน และมีการประชุมเพื่อออกแบบโปรแกรมทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วย

นอกจากนี้ยังขยายจุดผ่อนผันสำหรับหาบเร่แผงลอย จำนวน 275 จุด ใน 39 เขต และมีการเสนอจุดการค้าเสน่ห์ของเมือง จำนวน 49 จุด ใน 46 เขต ซึ่งอยู่ในขั้นตอนเตรียมแผนดำเนินการและของบประมาณ