ปลัดพณ.ยัน ปัญหาน้ำมันปาล์มทุเลาเดือนนี้

ปลัดพณ.ยัน ปัญหาน้ำมันปาล์มทุเลาเดือนนี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ปริมาณน้ำมันปาล์ม ในเดือนมีนาคมนี้ จะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เนื่องจากขณะนี้ ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงกลั่น ให้เพิ่มกำลังการผลิตจาก 1,000,000 ลิตรต่อวัน เป็น 2.5 ล้านลิตรต่อวัน และบริหารจัดการกระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า ตลาดสดต่างๆ จะมีสินค้าไปไม่ถึงมากนัก เนื่องจากปัจจุบันประชาชนระดับชนชั้นกลาง นิยมซื้อสินค้าห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านสะดวกซื้อ แทนตลาดสดมากขึ้น นอกจากนี้ นายยรรยง ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า น้ำมันถั่วเหลือง ที่ภาคเอกชนขอปรับขึ้น ราคาเพดานอีกลิตรละ 19 บาท จากปัจจุบัน 46 บาท เป็น 65 บาทนั้น เป็นเพราะวัตถุดิบถั่วเหลืองนำเข้ามาจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด ทำให้ราคาวัตถุดิบปรับสูงขึ้นตามตลาดโลก แต่อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงจะมีการตรึงราคาไว้จนถึงที่สุด