รมว.คค.เห็นชอบกนร.ซื้อรถเมล์ใหม่ให้ขสมก.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึง คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.)ที่เห็นชอบจัดซื้อรถเมล์โดยสารใหม่ว่า ตนยังไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว และยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ทั้งงบ
ประมาณลงทุน และเส้นทางการเดินรถ ซึ่งไม่แน่ใจว่า ขสมก. ต้องมีภาระรายจ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่ แต่ตนมองว่าเป็นแนวคิดที่ดี เพราะจะทำให้ผู้โดยสารรถ ขมสก. มีรถใหม่ใช้ ส่วนกรณีโครงการรถเมล์เอ็นจีวี 4,000 คัน นั้น เป็นภารกิจที่
คณะกรรมการชุดที่มี นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เป็นผู้รับผิดชอบ