การบินไทยยันจำเป็นปรับปรุงบุคลิกภาพพนง.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีรพล โชติชนาภิบาล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เข้าร้องเรียนต่อ กระทรวงแรงงาน ว่า ได้รับการละเมิดสิทธิจากการออกนโยบายปรับปรุงบุคลิกภาพของพนักงานบนเครื่องบิน โดยใช้ค่าดัชนีมวลกาย หรือบีเอ็มไอ ว่า ประกาศคำสั่งของบริษัท มีมาตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. 2553 ซึ่งหลังจากนั้นให้ระยะเวลาพนักงานในการปรับปรุงภายในระยะเวลา 6 เดือน และยังให้เวลาอีกระยะหนึ่ง พบว่าจาก พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานต้อนรับ 6,000 คน เหลือเพียงร้อยละ 1 หรือ 60 คน ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว ในส่วนของบริษัทยืนยันถึงความจำเป็นในการออกระเบียบดังกล่าว

เนื่องจากบริษัทถือเป็นสายการบินชั้นนำของโลก และมีการตั้งเป้าหมายที่จะก้าวเป็น สายการบินอันดับ 3 ของเอเชีย และไม่เกินอันดับ 5 ของโลก ดังนั้นการดูแลให้พนักงานสามารถปฏิบัติได้ตามกรอบก็ถือเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และเป็นการดำเนินการตามกรอบการแข่งขันของบริษัทด้วย