สุเทพ-ผบ.ทบ.ถกการปฎิบัติงานของ กอ.รมน.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานรองผู้อำนวยการ กอ.รมน. ร่วมหารือและติดตามการทำงานของ กอ.รมน.ภ.1 โดย นายสุเทพ ระบุว่า เป็น
การรับฟังผลการปฏิบัติงานในกรอบของ กอ.รมน. และชี้แจงนโยบายของรัฐบาลให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าใจตรงกัน ซึ่ง กอ.รมน. มีภารกิจที่ต้องดูแลปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยพบว่า มีผลการดำเนินการขยายผลการจับกุมมากขึ้น แต่ยังติดขัดในเรื่องปัญหาการบำบัด ซึ่งต้องมีความทั่วถึง และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ยืนยันว่า กอ.รมน.ส่วนกลาง จะให้การสนับสนุน
กอ.รมน.จังหวัด แก้ปัญหายาเสพติดอย่างเต็มที่ พร้อมให้การสนับสนุนในด้านเครื่องมือ