สว.เลือกพรทิพย์ชัยภูมินั่งรองวุฒิฯคนที่2

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมวุฒิสภาในวันนี้ ได้มีการลงมติลับ ด้วยคะแนน 49 เสียง เลือก นางพรทิพย์ โล่ห์วีระจันทร์รัตนปรีดา ส.ว.ชัยภูมิ ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานวุมิสภาคนที่ 2 แทน น.ส.ทัศนา บุญทอง ที่ลาออกไป เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาอีกครั้ง ภายหลังจากที่ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นสมควรให้มีการเลือกบุคคล ทำหน้าที่แทน น.ส.ทัศนา ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอ ส.ว. สรรหาชุดใหม่ และเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการทำงาน

ขณะที่ ส.ว. อีกส่วนหนึ่ง เห็นว่า เลือกตำแหน่ง รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 ควรเกิดขึ้นในคราวเดียวกันกับการเลือกตำแหน่งประธานวุฒิสภา โดยก่อนหน้านี้มีผู้เสนอรายชื่อ เพื่อชิงตำแหน่งดังกล่าวด้วยกัน 3 คน คือ นางพรทิพย์ โล่ห์วีระจันทร์รัตนปรีดา ส.ว.ชัยภูมิ นายสุวิทย์ เมฆเสรีกุล ส.ว.สมุทรสาคร และนายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ ส.ว.ศรีสะเกษ