ปตท.พร้อมขายดีเซลบี2เกรดเดียววันพรุ่งนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสรัญ รังคสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. พร้อมจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บี2) เกรดเดียวที่ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั้ง 1,303 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่ให้ปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง จากปัจจุบันที่มีผสม 3% ให้เหลือเพียง 2% เป็นการชั่วคราว เพื่อลดช่วยบรรเทาปัญหา น้ำมันปาล์มขาดแคลน

โดย ปตท. มียังคงมีนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เพราะเป็นการช่วยลการขาดดุลการค้า และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากความผันผวนของราคาน้ำมัน ที่จำเป็นต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ และยังเป็นการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทางพลังงานของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย