ทองขึ้น100 บ. รูปพรรณขาย 20,850 บ.

ทองขึ้น100 บ. รูปพรรณขาย 20,850 บ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,056.68 บาท ขายออกบาทละ 20,850 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,350 บาท ขายออกบาทละ 20,450 บาท