สมาชิกวุฒิสภาทยอยเดินทางเข้าประชุมสภา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญทั่วไป หรือ สมาชิกวุฒิสภา เริ่มทยอยเข้าร่วมประชุม ขณะที่ต้องจับตาพรรคฝ่ายค้านนำโดย นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย ในฐานะหัวหน้าทีมอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่จะเดินทางมายังอาคารรัฐสภา เพื่อยื่นญัตติถอดถอนของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เป็นรายบุคคล ต่อประธานวุฒิสภา ขณะเดียวกัน การประชุมวุฒิสภา มีวาระที่น่าสนใจ คือ เรื่องด่วนที่ต้องพิจารณา ได้แก่ เลือกรองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง และการตั้งคณะกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควร เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง รวมทั้งยังมีร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครู และบุคลาการทางการศึกษา ฉบับที่..พ.ศ... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร ลงมติเห็นชอบแล้ว

ทั้งนี้ ยังมีกระทู้ถาม นายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางนโยบายในการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ ที่ถามโดย นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ อีกด้วย