ส.อ.ท.ชี้ลอยตัวLPGกลุ่มSMEกระทบหนัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สำหรับนโยบายการลอยตัวแอลพีจี ในเดือนกรกฎาคมของรัฐบาลนั้น จะมีผลกระทบผลกระทบที่เกิดชัดเจน คือ ผู้ประกอบการมีภาระมากขึ้น โดยเฉพาะ 2 กลุ่ม อุตสาหกรรมหลัก ที่เกือบทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) คือ อุตสาหกรรมเซรามิก และอุตสาหกรรมแก้ว และกระจก ซึ่งเฉพาะที่ลำปาง มีอยู่ถึง 300 ราย ซึ่งต้องใช้แอลพีจี เป็นสัดส่วนถึง 25-40 % ของต้นทุนทั้งหมด

ทั้งนี้ อยากให้รัฐบาลเลื่อนการลอยตัวราคาแอลพีจี ออกไปก่อน และให้เวลาผู้ประกอบการปรับตัว 3 ปี เพราะในอดีตผู้ประกอบการใช้น้ำมันเตาในการผลิต รัฐบาลก็สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้แอลพีจีแทน แต่ขณะนี้ กลับมีนโยบายลอยตัวแอลพีจี อิงตามกลไกราคาตลาดโลก ซึ่งราคาที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการปรับตัวไม่ทันแน่นอน ดังนั้น ระหว่างที่เลื่อนการลอยตัวออกไป ก็ต้องการให้รัฐบาลหามาตรการดูแลผู้ประกอบการ หาพลังงานทดแทนชนิดอื่น ที่มีราคาเท่ากัน ให้ผู้ประกอบการใช้ หรือมีมาตรการช่วยเหลือเรื่องการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร