ญี่ปุ่นกระตุ้นอุตสาหกรรมในประเทศ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวจาก สำนักข่าวต่างประเทศ เผยแพร่ ข่าวรัฐบาลญี่ปุ่น มีแผนกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมในประเทศให้ขยายตัวขึ้นภายใน 5 ปี ทั้งพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิต โดย รัฐบาลญี่ปุ่น เชื่อว่า การกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้ารายใหญ่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กล่าวว่า ภารกิจสำคัญอันดับแรก คือ การฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว และ ข้าวสาลี

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่น จะร่างนโยบายปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมการเกษตรขั้นพื้นฐาน ในเดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่รัฐบาล เตรียมตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมเจรจาข้อตกลงกลุ่มหุ้นส่วนสองฟากฝั่งแปซิฟิก หรือไม่