คมนาคม เร่งแก้ปัญหาตรวจคนเข้าเมืองล่าช้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่มี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯ เป็นประธานได้มอบหมายให้ตนเป็นประธานแก้ปัญหา เรื่องความล่าช้าของการตรวจหนังสือเดินทางของผู้โดยสารขาเข้าและขาออก โดยในวันนี้ได้เรียกประชุมหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้ โดยจะกลับมาทำแผนแก้ไขปัญหา เพื่อนำเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณา ภายใน 2 สัปดาห์ และเบื้องต้น จะให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองให้เพียงพอกับความต้องการ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา เกิดความล่าช้าในการตรวจหนังสือเดินทาง ทั้งขาเข้าและขาออก จากการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทย เป็นจำนวนมากในช่วงไฮซีซั่น ทำให้ เกิดปัญหาการต่อคิวยาวและใช้เวลานาน ในการตรวจหนังสือเดินทาง