ทองคงที่!รูปพรรณซื้อ19,814.12ขาย20,600

ทองคงที่!รูปพรรณซื้อ19,814.12ขาย20,600
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,814.12 บาท ขายออกบาทละ 20,600 บาท
ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,100 บาท ขายออกบาทละ 20,200 บาท