คณิตบอกปล่อย8นปช.ก้าวแรกความถูกต้อง

คณิตบอกปล่อย8นปช.ก้าวแรกความถูกต้อง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศ.ดร.คณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. กล่าวกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงกรณีการปล่อยตัวแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. ว่าการปล่อยตัวแกนนำดังกล่าวนั้น เป็นก้าวแรกของที่จะสร้างความถูกต้องให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งจะเป็นก้าวต่อไปของการปรองดอง แต่การให้ความเป็นธรรม ต้องไม่ใช่กับเฉพาะแกนนำเท่านั้น ต้องเป็นกับประชาชนทุกคน โดยประเด็นของความปรองดองที่แท้จริงนั้น จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหากไม่เอาความจริงมานำเสนอต่อสาธารณชน และไม่นำผู้ที่กระทำผิด มารับการลงโทษตามกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะมีแนวโน้มของการปรองดองในสังคมได้หรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับการร่วมมือของทุกฝ่าย

ทางด้าน ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. กล่าวว่า จากนี้ไปคงต้องรอดูว่าทางแกนนำที่ถูกปล่อยตัว จะสามารถพิสูจน์ความจริงที่ได้บอกไว้และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งหากว่าไม่เห็นพ้องต้องกัน และไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น ก็ไม่สามารถที่จะเกิดความปรองดองในสังคมได้