คกก.ปาล์มนำเข้า1.2แสนตันขาย47บ.

คกก.ปาล์มนำเข้า1.2แสนตันขาย47บ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการรนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เปิดเผย ผลการประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาตามสถานการณ์ เห็นว่า ควรที่จะคงปริมาณการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบกึ่งบริสุทธิ์ จากต่างประเทศ จำนวน 120,000 ตัน โดยรอบแรก จำนวน 30,000 ตัน ภายใน 15 วัน ซึ่งรัฐบาลจะชดเชยให้กับโรงสกัด ในราคาลิตรละ 5 บาท และให้โรงสกัดรับซื้อผลผลิตในประเทศอีกจำนวน 10,000 ตัน และรับโอนจากกระทรวงพลังงาน จำนวน 5,000 ตัน ชดเชยให้ในราคาลิตรละ 9.50 บาท ซึ่งมั่นใจว่า จะเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และยังคงราคาจำหน่ายให้กับประชาชน อยู่ที่ลิตรละ 47 บาท โดยราคาที่รัฐบาลจะชดเชยให้นั้น จะใช้งบประมาณ จำนวนประมาณ 200 ล้านบาท และยังคงชดเชยราคาผลปาล์มดิบให้กับเกษตรกร ให้จำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 7 บาท และผลผลิตของน้ำมันปาล์มทั้งหมด จะสามารถออกสู่ตลาดได้ภายใน 3 วัน