บ.เพโทรกรีน มีแผนตั้งรง.ผลิตเอทานอล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประวิทย์ ประกฤตศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพโทรกรีน จำกัด กล่าวว่า บริษัทไม่กังวล หากในปีนี้รัฐบาล จะมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ด้านพลังงาน เพราะมองว่าไม่ว่ารัฐบาลชุดไหน จะเข้ามาบริหารประเทศ ก็น่าจะให้ความสำคัญในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์ของพลังงานทดแทน ที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และยังช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศที่มีราคาแพง

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จากเอทานอล จะไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และส่งผลกระทบต่อพลังงานทดแทนเหมือนเช่นปาล์มน้ำมัน


ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเพโทรกรีน จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีแผนที่จะสร้างโรงงานผลิตเอทานอล เพิ่มอีก 1 โรง หากรัฐบาลประกาศยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซินออกเทน 91 อย่างชัดเจน โดยคาดว่า จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายใน 1 ปี กำลังการผลิต 350,000 ลิตรต่อวัน ด้วยงบลงทุน 2,000 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ยังพร้อมที่จะขยายกำลังการผลิตเดิม ของโรงงานเอทานอลภูเขียว จ.ชัยภูมิ และโรงงานเอทานอลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี อีกโรงละ 200,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งจะรวมเป็นโรงละ 400,000 ลิตรต่อวัน เพื่อรองรับต่อความต้องการเอทานอล ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

โดย แม้ว่าความต้องการใช้เอทานอลในปัจจุบันจะน้อยกว่ากำลังการผลิตของทั้งหมด 15 โรงงาน รวมกว่า 2,000,000 ลิตรต่อวัน แต่บริษัทยังคงเดินเครื่องการผลิตเต็มที่ที่ 800,000 ล้านลิตรต่อวัน โดยคิดเป็นจำนวนส่งออกร้อยละ 20

พร้อมกันนี้ นายประวิทย์ ประกฤตศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพโทรกรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มมิตรผล เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ปีนี้ ไว้ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่มีรายได้ 3,200 ล้านบาท มาจากยอดขาย
เอทานอลที่ปรับตัวสูงขึ้นปัจจุบันบริษัทกำลังผลิตเอทานอล อยู่ที่ 800,000 ลิตรต่อวัน โดยส่วนใหญ่จะจำหน่ายให้กับลูกค้าในต่างประเทศ ประมาณ 6.5 แสนลิตรต่อวัน และส่งออกประมาณ 1.5 แสนลิตรต่อวัน ทั้งนี้ ในส่วนของราคาขายเอทานอลขณะนี้อยู่ที่ 13 บาทต่อลิตรเท่านั้น เทียบกับราคาอ้างอิง ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. อยู่ที่ 26-27 บาทต่อลิตร

อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิตที่ได้ระดับ 24-25 บาทต่อลิตร ทำให้ผู้ประกอบการบางรายขาดทุน