พณ. ชงบอร์ดน้ำมันปาล์ม งดนำเข้า 3 เดือน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ที่มี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง เป็นประธานในวันนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะมีการเสนอแนวทางการดูแลน้ำมันปาล์มทั้งระบบ และจะขอเปลี่ยนมติของคณะกรรมการฯ ในการปรับเปลี่ยนการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบกึ่งบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว เป็นการนำเข้าแบบสำเร็จรูป เพื่อลดปัญหาของการกักตุน และสามารถกระจายให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น พร้อมทั้ง จะเสนอให้มีการงดการส่งออกน้ำมันปาล์มเป็นเวลา 3 เดือน จนกว่าสถานการณ์การผลิตในประเทศจะเข้าสู่ภาวะปกติ

อย่างไรก็ตาม หากมีการปรับเปลี่ยนมติของทางคณะกรรมการฯ โดยลดปริมาณการนำเข้าให้ลดลง นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สามารถทำได้ แต่จะต้องคงราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มบรรจุขวดในประเทศไว้ที่ราคาขวดละ 47 บาท