ธ.ก.ส.มอบทุนการศึกษาบุตรหลานเกษตรกร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวินัย เครือตรีประดิษฐ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ทาง ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานเกษตรกร ในด้านการศึกษาสาธารณสุข จำนวน 999 ทุน ทุนละ 30,000 บาท เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2557 รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้นกว่า 98.7 ล้านบาท เพื่อเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ในการพัฒนาชนบทด้านสาธารณสุข และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อีกด้านหนึ่ง

นายวินัย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากโครงการนี้ ทาง ธ.ก.ส. ได้มีการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านพยาบาลศาสตร์ แก่บุตรหลานเกษตรกรไทยแล้วกว่า 90 ทุน วงเงินกว่า 9,000,000 บาท