พาณิชย์ เผยส่งออก มค.ปี54โต 22.3%

พาณิชย์ เผยส่งออก มค.ปี54โต 22.3%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึง สถิติการส่งออกของประเทศ ในช่วงเดือน ม.ค. 2554 ว่า การส่งออกขยายตัวร้อยละ 22.25 หรือ คิดเป็นมูลค่า 16,747.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยตลาดการส่งออกขยายตัวในทุกตลาด รวมทั้ง เหตุประท้วงในตะวันออกกลางและอียิปต์ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย เนื่องจาก สัดส่วนการส่งออกยังคงน้อยมาก โดยมีสถิติการนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.29 คิดเป็นมูลค่า 17,604.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลทำให้ การส่งออกในช่วงเดือน ม.ค. ขาดดุล 856.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้ ทูตพาณิชย์ ในตะวันออกกลาง ติดตามสถานการณ์การส่งออก อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ อาทิ ค่าเงินบาทและราคาน้ำมัน