ธอส.เพิ่มเป้าปล่อยสินเชื่อวงเงิน99,000ล.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปิดเผยว่า ธอส. ได้มีการปรับเป้าในการปล่อยสินเชื่อของปี 2554 จากเดิมกำหนดไว้ที่ 94,600 ล้านบาท เป็น 99,000 ล้านบาท 141,000 บัญชี หลังจากที่การปล่อยสินเชื่อของปี 2553 ออกมาอยู่ในระดับ 98,000 ล้านบาท จึงต้องมีการปรับเป้าให้มากกว่าปี 2553 แม้ว่าในปี 2554 จะมีปัจจัยลบอยู่หลายด้านก็ตาม อาทิ ราคาน้ำมัน ราคาสินค้าที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่มีการเลือกตั้งใหม่ และในปี 2553 ที่ผ่านมา การเติบโตของสินเชื่อที่อยู่อาศัยสถาบันการเงินสูงสุดใน 95 ปี ก็ตาม โดยคาดว่า ปี 2554 สินเชื่อที่อยู่อาศัยของทุกธนาคารโดยรวม น่าจะอยู่ที่ 600,000 ล้านบาท โดยมีแนวโน้มของสินเชื่อขึ้นอยู่กับการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงมีอยู่มาก