วาระนายกรัฐมนตรี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กำหนดการปฏิบัติภารกิจของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในวันนี้ เวลา 09.00 น. จะดำเนินรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับ นายกฯ อภิสิทธิ์ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จากนั้นเวาล 18.50 น. จะเดินทางไปมอบโล่เชิดชูเกียรติ แก่ อดีตนายกสภาทนายความ และปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันทนายความ ปี 2554 ในหัวข้อ ทนายความกับบทบาทหน้าที่ทางการเมือง การปกครอง ที่อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ทั้งนี้ ต้องติดตามว่า นายกฯ จะมีความเห็นอย่างไร ต่อการชุมนุมอย่างยืดเยื้อของกลุ่มพันธมิตรฯ รวมถึงการเตรียมชุมนุมใหญ่ของ กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. รวมทั้งสถานการณ์การเมืองระหว่างไทยและกัมพูชา