หน.มาตุภูมิมีแนวทางแก้ปม3จ.ชายแดนใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตประธาน คมช. หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ เปิดเผยต่อสื่อมวลชน ระหว่างการลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นประธานในการจัดสัมมนา โครงการพัฒนาพรรคการเมือง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ว่า ตนมีความต้องการที่จะสร้างความเข้าใจกับประชาชน ให้รับรู้ถึงนโยบายของพรรค เพราะพรรคมาตุภูมิ เป็นพรรคการเมืองขนาดเล็ก และมีอุดมการณ์แนวคิดภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม และมีความหวังว่าจะได้รับคะแนนเสียงจากทางภาคใต้มากที่สุด เนื่องจาก ส.ส.ในสังกัดพรรคส่วนหนึ่ง เป็น ส.ส.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้ว ส่วนจะได้รับคะแนนเสียงมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชน

หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ กล่าวว่า การแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในช่วงที่ผ่านมา เป็นการแก้ปัญหาแบบต่างคนต่างทำ ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงไม่คลี่คลาย ซึ่งตามแนวทางของพรรค จะดึงประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นผู้ดูแลด้านความปลอดภัย