กอร์ปศักดิ์ย้ำนายกฯ ยุบสภาครึ่งปีแรกแน่

กอร์ปศักดิ์ย้ำนายกฯ ยุบสภาครึ่งปีแรกแน่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง พรรคประชาธิปัตย์
กล่าวกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. โดยมั่นใจว่า ครึ่งปีแรก รัฐบาลจะยุบสภาอย่างแน่นอน โดยพรรคประชาธิปัตย์ ได้จัดทำ
แผนเลือกตั้งไว้แล้ว ชูนโยบายที่ประสบความสำเร็จของรัฐลบาล อาทิ นโยบายประกันรายได้ นโยบายเพิ่มทุนการศึกษา อีก
ร้อยละ 25 นโยบายทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชานมีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย และโครงการก่อสร้างรถไฟ
ไทย - จีน โดยนโบายต่างๆ จะชี้ใเห็นว่าทำได้จริง โดยเฉพาะ โครงการก่อสร้างรถไฟไทย - จีน ซึ่งไม่ได้หวังเจาะฐานเสียง
ภาคใดเป็นพิเศษ แต่ต้องการทำให้พี่น้องภาคอีสานมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยการส่งสินค้าไปจำหน่ายที่ประเทศจีน

อย่างไรก็ตาม สำหรับตนนั้น ดูเฉพาะเรื่องยุทธศาตร์ ส่วนเรื่องการหารือพรรคร่วมรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาล และการคัดเลือก
ผู้ลงสมัคร ส.ส. นั้น เป็นหน้าที่ผู้จัดการรัฐบาล คือ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมกันนี้ ยัง
ชื่นชม นายกฯ ว่าเป็นคนเก่ง และเป็นคนที่ชาวบ้านรัก โดยจะเห็นได้จากการลงพื้นที่ จะมีประชาชนมาห้อมล้อมจำนวนมาก
มีการขึ้นเวทีต่างประเทศบ่อย แต่ยอมรับว่า บางเรื่อง นายกฯ ไม่มีประสบการณ์ เช่น ด้านเศษฐกิจ ขณะเดียวกันยังแนะให้
มีการดีเบตกันระหว่าง นายกฯ กับแกนนำพรรคเพื่อไทย ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใคร นาย ก. หรือ นาย ข.

นายกอร์ปศักดิ์ ยังกล่าวอีกด้วยว่า ส่วนตัว ไม่ได้คาดหวังว่าจะกลับเข้าไปนั่งเก้าอี้ ครม. หรือไม่ และไม่ได้รู้สึกน้อยใจที่ถูก
จับให้ไปนั่งตรงโน้นบ้าง ตรงนี้บ้าง เพราะไม่มีใครจับตนได้ ตนมานั่งเอง พร้อมยืนยัน จะทำงานกับประชาธิปัตย์ต่อไป แต่
จะไม่ลงสมัคร ส.ส. แล้ว เพราะเป็น ส.ส.มา 20 ปี แล้ว จึงอยากพักบ้าง


คำต่อคำ

พุทธอภิวรรณ