สอท.ชี้ปมการเมืองไม่กระทบความเชื่อมั่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าาวถึง การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มเสื้อหลากสี และอาจมีการยุบสภา ในปีนี้ว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและประชาชน เห็นได้จากการชุมนุมปีที่ผ่านมา ไม่ได้ส่งผลกระทบมากนัก ยกเว้น ภาคการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ส่วนการเลือกตั้งที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้ มองว่า จะทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายของรัฐ และหลายครั้ง ที่มีการเปลี่ยนผู้นำรัฐบาล ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ ทำให้การดำเนินงานในบางเรื่องขาดความต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องการประสานงานต่อนโยบายที่เห็นว่าเป็นนโยบายที่ดี

ขณะที่ ทางด้าน นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมือง ยังไม่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เพราะยังไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น และหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นตามระบอบประชาธิปไตยในปีนี้ น่าจะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น และผลักดันให้มีกำลังซื้อและการใช้จ่ายให้มากขึ้นด้วย