สอท.เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตฯมค.สูงรอบ10ด.

สอท.เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตฯมค.สูงรอบ10ด.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม ภายในเดือนมกราคม ปี 2554 พบว่า ค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 112.7 ปรับสูงขึ้นจากเดือนธันวาคม ปี 2553 ที่ 109.7 ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 เดือนติด และสูงสุดในรอบ 10 เดือน นับจากเดือนมีนาคม 2553 ที่ดัชนีอยู่ที่ 101.6 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น จากปัจจัยด้านราคาสินค้าเกษตร ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกร โดยเฉพาะสินค้ายางพารา รวมทั้ง มาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังกังวลต่อปัญหาราคาพลังงานในอนาคตที่จะเพิ่มสูงขึ้น รวมถึง สถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น