มติสภา265ต่อ61รับร่างพ.ร.บ.งบกลางปี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจาก ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ใช้เวลากว่า 14 ช.ม. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2554 วาระแรก ล่าสุด ที่ประชุม มีมติด้วยคะแนน 265/61 เสียง เห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว โดยมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ขึ้นมาพิจารณา จำนวน 45 คน และกำหนดให้ยื่นแปรญัตติได้ ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวประชุมนัดแรก ในวันพรุ่งนี้ เวลา 13.00 น. ก่อนจะสั่งปิดการประชุม ขณะที่ ขั้นตอนหลังจากนี้ เมื่อคณะกรรมาธิการ พิจารณาเสร็จสิ้น จะมีการเสนอให้ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเป็นรายมาตรา ในวาระที่ 2 และลงมติว่า จะเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติทั้งฉบับหรือไม่ ในวาระที่ 3 จากนั้น จะส่งให้วุฒิสภา พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ คณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป