บางกอกแอร์ฯ ตั้งเป้ารายได้ปี 54 เพิ่ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดเผยว่า ธุรกิจการท่องเที่ยวของปี 2554 คาดว่าน่าจะเติบโตได้ร้อยละ 5-8 ดังนั้น บางกอกแอร์เวย์ส จึงได้ตั้งเป้าขยายตัวในปีนี้ ร้อยละ 27 หรือ เป้ารายได้ 10,500 ล้านบาท ในสัดส่วนของผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19 จากจำนวนผู้โดยสาร 2,060,000 คน ในปี 2553 โดยมองว่า ไทยยังเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้ความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชีย รวมทั้งการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศใกล้เคียงมีการขยายตัว ไทยก็ได้รับประโยชน์ด้วย เพราะไทยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

นอกจากนี้ บางกอกแอร์เวย์ส ได้เปิดเส้นทางบินกรุงเทพฯ-มุมไบ และกรุงเทพฯ-ธากา เนื่องจากเป็นตลาดที่มีความต้องการเดินทางสูง ในการเดินทางติดต่องานของนักธุรกิจ