ปธ.หอการค้าจี้รัฐแก้ปมชายแดนไทย-เขมร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ยังไม่คลี่คลายว่า เป็นหน้าที่ของรัฐบาล ที่จะต้องเร่งยุติปัญหาด้วยสันติวิธี เพื่อให้บรรยากาศ
ความสงบกลับมาโดยเร็ว เพราะหากยืดเยื้อจะส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนได้ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ยังกล่าวถึง กรณีที่รัฐบาลประกาศลอยตัวราคาก๊าซหุงต้ม หรือ LPG ในเดือนกรกฎาคม ว่า ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ใช้ LPG เป็นเชื้อเพลง ซึ่งการปรับราคาควรเป็นแบบทยอยปรับ และมีระยะเวลาให้ผู้ประกอบการ ได้ปรับตัวอย่างน้อย 1-2 ปี